Information angående lagring/insamling av personuppgifter

Samtliga uppgifter sparas upp till två år efter senaste tillfället som kunden anlitat Fönsterputsbolaget Rutavdraget i Lerum.
Kunden kan när som helst på egen begäran få uppgifterna ändrade eller borttagna.
Detta gäller ej uppgifter som enligt lag skall lagras under längre tid som t.ex uppgifter för bokföring.
Uppgifterna används vid fakturering/offerering och vid begäran om Rut utbetalning från skatteverket.
Övriga organisationer som kan komma att ta del av uppgifterna är företagets externa redovisningsbyrå och skatteverket.