Skattereduktion för hushållsarbete enligt fakturamodellen

Som privatperson har man rätt till skattereduktion för hushållsarbete enligt den så kallade fakturamodellen. Detta betyder att vi som fönsterputsföretag har möjlighet att fakturera er endast 50% av arbetskostnaden, vilket innebär att arbetskostnaden för er halveras direkt på fakturan.

För att detta skall vara möjligt behöver vi namn, adress och personnummer på den person som skall ha skattereduktionen. Vi behöver därför ingå ett avtal där ni ger oss uppdraget, att göra en preliminär skattereduktion direkt på fakturan till er och dessutom redovisa detta till skattemyndigheten.

Viktig information

Man kan årligen få en skattereduktion för arbetskostnader på totalt 25 000 kr per person och fastighet/bostad, eller totalt 50 000 kr per fastighet/hushåll (dvs om man är två personer).

Man kan aldrig få mer i skattereduktion för hushållsarbete än vad man betalar i slutlig skatt. För att få maximal skattereduktion för hushållsarbete måste man alltså betala mer än 25 000 kr i slutlig skatt för det gällande året.

För de som är 65 år eller äldre är den årliga skattereduktionen maximalt 50.000 kr.

Man skall vara folkbokförd på adressen där arbetet utföres, eller ha den som fritidsbostad, med undantag för om hushållsarbete utförs i ens föräldrars bostad, som man också kan göra skattereduktion för.

För mer information:

Ring skatteupplysningen på tel: 0771-567567 eller gå in på www.skatteverket.se.

Fyll i avtalet om skattereduktion här och skicka iväg direkt, eller skriv ut och fyll i för att skicka i frankerat kuvert via posten.

Att tänka på

Det finns mycket du som kund kan göra för att underlätta för din fönsterputsare. En del handlar om säkerhet, annat handlar om att effektivisera arbetet, t ex att vid invändig fönsterputsning ta bort föremål i, och omkring, fönstren.